Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 4 april 2015

N-VA zal zich burgerlijke parij stellen in het dossier rond de zonnepanelen. "jan De Nul kan het niet nalaten om ons te duiden als de boodschapper van zijn praktijken. Een burgerlijke partijstelling lijkt ons de enige manier om de waarheid naar boven te brengen …

Op 28 maart 2015

Bij arrest 230.566 van 17 maart 2015 heeft de Raad van State een einde gemaakt aan de meer dan twee jaar durende procedure-en klachtensoap ingesteld door SPa-Denderleeuw tegen de benoeming van Jan De Dier als burgemeester van Denderleeuw. De voordrachtakte van Jan De Dier mede ondertekend door de …

Op 28 maart 2015

Op de afgelopen gemeenteraad hebben gemeenteraadsleden van SPa,CD&V en Marleen Buydens door hun negatief stemgedrag eens te meer blijk gegeven van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin tegenover de Denderleeuwse bevolking. Door deze hypocrisie wordt niets of niemand van onze mensen nog …

Op 12 februari 2015

Op vrijdag 13 februari hoeft U alvast niet te vrezen van onze leden die U een chocolaatje komen aanbieden voor uw valentijn, dit in de stations van Denderleeuw, Iddergem en Welle. Op zaterdag 14 februari doen we nog eens over op de parkings van de handelszaken langs de steenweg …

Op 4 februari 2015

Het CBS van Denderleeuw heeft gisteren beslist om de bevoegdheid ‘Groenbeheer’ met onmiddellijke ingang aan schepen De Nul toe te kennen. Door de destructieve houding en woordbreuk van CD&V ten opzichte van het college dreigt het groenbeheer in de Denderleeuwse wijken ernstig in het gedrang te komen …

Op 22 december 2014

Vandaag maandag 22 december 2014 heeft Gouverneur Jan Briers Fractieleider Davy Scherlippens in kennis gesteld dat hij niet van plan is het gemeenteraadsbesluit van 3 november 2014 ivm structurele onbestuurbaarheid te onderzoeken in kader bestuurlijk toezicht. Gouverneur Briers wenst hiermee de …