Lokaal werk

N-VA gaat voor een "leefbaarder" Denderleeuw! 

  1. Door meer aandacht te besteden aan de specifieke noden van onze gezinnen
  2. Door rekening te houden met het toenemende aantal senioren
  3. Door het daadwerkelijk aanpakken van de sluipende verfransing
  4. Het toenemende onveiligheidsgevoel in Denderleeuw ernstig nemen
  5. Door een  gezond financieel beleid te voeren dat geen hypotheek legt op de toekomst van onze kinderen
  6. Door de realisatie van een slankere maar efficiëntere gemeentelijke overheid
  7. Door het creëren van lokale tewerkstelling

Feedback kan je ons altijd bezorgen via de contactinfo.