Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 17 juni 2018, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2018

De leden van N-VA Denderleeuw hebben met een overweldigende meerderheid de lijst van kandidaten die door het bestuur werd voorgesteld, goedgekeurd. Lijsttrekker wordt Johan Duyck (53) uit Iddergem. Johan Duyck is leraar, zelfstandige in bijberoep en voorzitter van de afdeling Denderleeuw sinds 2012 …

Op 29 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

In 2018 zijn er opnieuw gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen dienden personen die zich moeilijk konden verplaatsen een volmacht te verlenen aan een derde persoon om hun stemplicht te vervullen. Dit is een omslachtige procedure die dan nog een duidelijke schending …

Op 15 oktober 2017

Denderleeuw wordt al jaar en dag door de socialisten bestuurd. Maar zij vrezen terecht dat zij nu ook in Denderleeuw zullen terugvallen op het Vlaamse gemiddelde van maximaal 15 % van de stemmen.  Daarom -en alleen daarom- willen ze niet onder de naam van Sp.a naar de kiezer. Ze denken de …

Op 22 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Politieraad

Via een mail d.d. 18 december 2016 aan het CBS van Denderleeuw en Haaltert vroeg N-VA voorzitter Johan Duyck aandacht voor de kakofonie aan snelheids-begrenzende borden op de invalswegen van en naar de Expresweg N45.  Langs de kant Haaltert is de maximumsnelheid 50 km én en zijn in de Eigenstraat …

Op 23 mei 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

N-VA Denderleeuw stelt op de gemeenteraad van 26 Mei 2016 een aanvullend punt tot ondertekening van het charter “Sterk Fietsbeleid” ter discussie .  De programmaraad van Fietsbeleid Vlaanderen legt de uitgangspunten van een toekomstgericht  fietsbeleid uit in dit charter.  Daarin wordt het groot …

Op 9 mei 2016, over deze onderwerpen: Politieraad

  In onze gemeente staan her en der auto’s geparkeerd met een wielklem.  Aangezien deze gedurende weken en zelfs maanden een parkeerplaats innemen, heeft de N-va fractie de vraag gesteld aan de politiediensten om deze problematiek aan te kaarten. Het snelle antwoord dat wij ontvangen hebben, wensen …