N-VA Denderleeuw stelt voor, charter “Sterk Fietsbeleid" .

Op 23 mei 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

N-VA Denderleeuw stelt op de gemeenteraad van 26 Mei 2016 een aanvullend punt tot ondertekening van het charter “Sterk Fietsbeleid” ter discussie .  De programmaraad van Fietsbeleid Vlaanderen legt de uitgangspunten van een toekomstgericht  fietsbeleid uit in dit charter.  Daarin wordt het groot potentieel en de vele voordelen van fietsen benadrukt, zowel voor functionele als recreatieve doeleinden.  Gemeenten die dit charter ondertekenen engageren zich tot het nemen van een aantal concrete  maatregelen om het fietsbeleid te verbeteren.  Denderleeuw voert reeds een actief beleid inzake fietspromotie, zoals fietseducatie in de scholen, elektrische fietsen voor het personeel en fietstochten voort senioren.  N-VA Denderleeuw stelt voor dat onze gemeente dit beleid verder versterkt en het comfort en de veiligheid van fietsers bevordert door het aanbrengen van gekleurde fietsstroken op straten die geen fietspad hebben en/of het inrichten van fietsstraten.  Een tweede voorstel is het organiseren van periodieke controles van de gemeentelijke fietsinfrastructuur door begeleide fietstochten om onveilige situaties in kaart te brengen en de inspraak van fietsers  te vergroten. 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is