Bestuur

Mike De Staebele

Voorzitter

Lawrence Demedts

Secretaris

Joachim De Leenheer

Ondervoorzitter

Katia Sonck

Penningmeester

Carla Vanmulders

Ledenverantwoordelijke

Conny De Henau

Organisatieverantwoordelijke

Johan Duyck

Huis aan Huis blad - webbeheer - facebook

Geert Van Cauter

Bestuurslid