Carla Vanmulders

In onze gemeente zijn er tal van uitdagingen voor de komende jaren.

Mijn persoonlijke prioriteiten, zonder afbreuk te doen aan alle andere punten uit het verkiezingsprogramma van N-VA Denderleeuw, zijn :

- Inburgering, integratie, Nederlandse taal

- aanpak parkeerproblematiek in heel wat straten in groot Denderleeuw

- een polyvalente zaal en aangepaste, betaalbare lokalen voor alle jeugdverenigingen van elke deelgemeente

Carla