Drevensveld - 2014

Op 20 februari 2014

Hierbij willen we de omwonenden van het Drevensveld informeren over de noodzaak van het creëren van een brandveilige schoolomgeving, door een brandweg aan te leggen naast en achter de school, dit over gronden van het Drevensveld. Op basis van het brandweerverslag van feb 2009 kan U onder tekortkoming (1)  lezen dat de huidige doorgang te krap is.

Door de schooldirectie is er ons op gewezen dat de overige tekortkomingen zijn weggewerkt.

Tevens is er een plan ter beschikking over welke percelen men spreekt wanneer men het heeft over de minimale invulling met senioren of mindervaliden woningen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is