N-VA Denderleeuw wil extra stemlokalen in zorgcentra.

Op 29 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

In 2018 zijn er opnieuw gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen dienden personen die zich moeilijk konden verplaatsen een volmacht te verlenen aan een derde persoon om hun stemplicht te vervullen. Dit is een omslachtige procedure die dan nog een duidelijke schending van hun privacy betekent. Wij denken hierbij aan de groeiende bevolkingsgroep in de zorgcentra.

Daarom willen we graag bijkomende stemfaciliteit voorzien in zorginstellingen, zodat medemensen met beperkte mobiliteit toch persoonlijk zouden kunnen stemmen.

Inwoners die in de nabijheid van zorgcentra wonen zouden eveneens de mogelijkheid moeten krijgen om daar te gaan stemmen. Meer in concreto denken we aan Ter Bake, De Rodenbach en Sint Raphaël.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is