Leonardo College in Denderleeuw deelt haar infrastructuur

Op 28 december 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts (N-VA) investeert € 87.450 in het Leonardo College zodat de infrastructuur buiten de lesuren opengesteld kan worden voor sportverenigingen, jeugdbewegingen of buurtinitiatieven. “We investeren fors in schoolinfrastructuur en willen dat zoveel mogelijk mensen uit Denderleeuw kunnen genieten van die investeringen”, zegt Weyts. “Veel lokale verenigingen zijn op zoek naar infrastructuur, terwijl de infrastructuur van een school nog te weinig wordt gebruikt buiten de lesuren”.

Er zijn in Denderleeuw best wat lokale verenigingen die op zoek zijn naar goede infrastructuur voor activiteiten op weekavonden of in het weekend. Het gaat dan onder meer over sportclubs, jeugdverenigingen of buurtinitiatieven. Een school beschikt over infrastructuur die vaak niet gebruikt wordt buiten de lesuren, maar die infrastructuur is meestal niet voorzien op gedeeld gebruik door buitenstaanders. Zo gaan er veel mooie kansen verloren. 

Vlaams minister van Onderwijs en Sport Ben Weyts steunt scholen nu financieel om hun infrastructuur aan te passen, zodat sportclubs, jeugdbewegingen en buurtinitiatieven er na de lesuren gebruik kunnen van maken. Zo gaat er ook € 87.450 naar het Leonardo College in Denderleeuw voor het herinrichten van de buitenruimte met diverse inrichtingselementen voor sport en spel.

Zo hopen we als N-VA Denderleeuw tegemoet te komen aan de vele vragen naar meer ruimte en accommodatie voor buitenschoolse sport en ontspanning. Deze investering is een eerste belangrijke stap in de goede richting. 

Vijf argumenten om in te zetten op meer en beter bewegen:

Gezondheid
Cognitieve ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling
Motorische vaardigheden en een leven lang bewegen
Welbevinden

Laat ons allemaal samenwerken voor beter en sportiever Dendereleeuw.

Minister Weyts voorziet in totaal meer dan € 3,2 miljoen om de infrastructuur van 31 scholen aan te passen. Elk project is gericht op een betere toegankelijkheid en meer gebruiksvriendelijkheid of een aanpassing van de buitenruimtes. Volgend jaar komt er een nieuwe oproep, zodat nog meer scholen een project kunnen indienen. We hopen dat nog meer scholen in Denderleeuw hierin zullen meestappen.

Demedts Lawrence

Secretaris N-VA Denderleeuw

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is