Genoeg zwaar verkeer aan onze schoolpoorten!

Op 9 oktober 2022, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

Deze week werd opnieuw duidelijk dat in Denderleeuw er een probleem is met zwaar vrachtverkeer aan onze schoolpoorten. Zowel in de Steenveldlaan, Kerkstraat als de Koningin Astridstraat werden zware vrachtwagens gespot op piekmomenten van de schooldag (7.30 u – 8.30 u en 15.30 u – 16.30 u; woe: 15.30 u- 16.30 u). Samen naar veilige schoolroutes en een maximaal bereikbare, leefbare en veilige omgeving, ook wanneer er bouw- en wegenwerken zijn moet het doel zijn van de gemeente Denderleeuw.

In 2020 was bij meer dan 5% van het totaal aantal letselongevallen in Vlaanderen een vrachtwagen betrokken. Dat blijkt uit de meest recente detailanalyse van het jaarlijks rapport Verkeersveiligheid. Dat lijkt weinig in vergelijking met het aandeel ongevallen met personenvoertuigen (78%), maar de ongevallen met zwaar vervoer zijn bijna altijd ernstig. “Zo is bij 1 op de 5 verkeersdoden een vrachtwagen in het ongeval betrokken. In totaal lijkt het aantal slachtoffers van ongevallen met zwaar vervoer de laatste jaren te stagneren. Uit detailanalyse blijkt echter dat het aantal ongevallen met lichte vrachtwagens in 2020 daalde, maar dat het aantal ongevallen met zware vrachtwagens steeg. Die trend lijkt zich door te zetten.

Wanneer we de evolutie van het aantal verkeersslachtoffers in ongevallen met (lichte) vrachtwagens beschouwen, merken we t.o.v. 2019 een daling op van het aantal ernstige ongevallen (doden en zwaargewonden). Het aantal doden kende echter, in tegenstelling tot vorig jaar, wel een toename (80 in 2020 t.o.v. 74 in 2019). Het aandeel van de doden en zwaargewonden in ongevallen met (lichte) vrachtwagens in het totaal aantal doden en zwaargewonden blijft schommelen rond de 19% doorheen de tijd en vertoont op lange termijn dus eerder een status quo: 19,9% in 2005 en 19,5% in 2020. Ten opzichte van vorig jaar zien we zelfs een toename van het aandeel. Wanneer we de evolutie van het aantal lichtgewonden en het totaal aantal verkeersslachtoffers beschouwen, merken we een daling op. Deze daling is echter niet voldoende om ook het aandeel slachtoffers in ongevallen met (lichte) vrachtwagens te doen afnemen. Dit aandeel schommelt van 16,8% in 2005 tot 17,0% in 2020. 

Dit alles maakt duidelijk dat de tol van ongevallen met (lichte) vrachtwagens nog steeds relatief hoog blijft. Op vlak van verkeersveiligheid dient de aandacht dan ook zeker uit te blijven gaan naar de ongevallen van (lichte) vrachtwagens met de andere weggebruikers. Om het aantal ongevallen te doen dalen, moeten we op alle facetten inzetten. Educatie en communicatie zijn belangrijk, maar ook handhaving en infrastructurele of verkeerstechnische maatregelen.

Het is altijd beter om weggebruikers te scheiden, in tijd of in ruimte. Bij ‘scheiden in tijd’ hebben we het over venstertijden voor leveringen, of een verbod op zwaar vervoer vlak voor en na de schooluren. Op lokale wegen kan een bestuur overwegen om een schoolstraat in te voeren. In 2017 werd het charter werftransport gelanceerd door de Vlaamse overheid. Met dit onlinecharter slaan de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de Vlaamse overheid en de VVSG enerzijds, en de Bouwunie, de Confederatie Bouw en FEMA anderzijds, de handen ineen. Zo kunnen lokale overheden, samen met de bouwsector, bijdragen aan een maximaal bereikbare en veilige schoolomgeving tijdens bouw- en wegenwerken.
De belangrijkste engagementen uit het charter zijn:

Geen werftransport in schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van de school
Geen werftransport met tractoren in de bebouwde kom
Duidelijke communicatie van de gemeente met de bouwsector

 

Onder andere Aalst, Asse, Geraardsbergen, Ternat, … ondertekenden dit charter al. Het is dringend tijd dat Denderleeuw werk maakt van veiligere schoolomgevingen en hiervoor alle middelen gebruikt die voorhanden zijn.

Als N-VA Denderleeuw willen we dit punt opnieuw op de agenda zetten van de gemeenteraad en blijven duwen op dit pijnlijke punt. We roepen dan ook alle partijen op om samen te werken aan een veiligere schoolomgeving voor alle kinderen in Denderleeuw. 

 

Voor een veiliger Denderleeuw,

N-VA Denderleeuw.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is