Auto’s met wielklem in de straten van Denderleeuw

Op 9 mei 2016, over deze onderwerpen: Politieraad

 

In onze gemeente staan her en der auto’s geparkeerd met een wielklem.  Aangezien deze gedurende weken en zelfs maanden een parkeerplaats innemen, heeft de N-va fractie de vraag gesteld aan de politiediensten om deze problematiek aan te kaarten.

Het snelle antwoord dat wij ontvangen hebben, wensen wij ter info mee te delen aan alle inwoners van onze gemeente :

 “De samenvoeging van de parketten tot het parket Oost-Vlaanderen, zorgde voor een uniformisering van het beleid, waaronder dat van het politieparket. 

Waar voorheen in het arrondissement Dendermonde de takeling de regel was, kwam al snel de beslissing om niet of zeer uitzonderlijk te takelen.

Om die reden verschijnen meer en meer wagens met een wielklem in het straatbeeld.

De wielklem kan voor tal van redenen worden aangebracht, waar de niet-verzekering het meest courante is.

Maar ook voor gerechtelijke of burgerrechtelijke procedures kan dit het geval zijn.

We dienen een geijkte procedure te volgen, waar in finaliteit de procureur moet beslissen.

Dit eindigt meestal in de verkoop van een wagen, net als wat vandaag het geval was voor de Renault die er al geruime tijd aan het Walleken staat.

De wetgever heeft om financiële redenen gekozen om niet meer te takelen en wielklemmen te gebruiken.

De wielklem kan geplaatst worden om tal van redenen met telkens een andere tijdsduur en procedure.

De politie heeft hierin geen beslissingsrecht en moet zich schikken naar de omzendbrieven van het parket (OBOV2016006 - 15/03/2016).

Toch trachten wij dit zoveel mogelijk te vermijden door bijvoorbeeld onmiddellijk contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappijen en de eigenaars onmiddellijk te laten tekenen dat zij na 30 dagen geacht zijn afstand te hebben genomen van hun voertuig”.

De auto aan het Walleken, die er inderdaad al heel lang stond, is dus uit het straatbeeld verdwenen.

We hopen dat de andere wagens snel volgen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is