Versterkt bestuur voor N-VA Denderleeuw na bestuursverkiezingen.

Op 5 maart 2016

Om de 3 jaar zijn er bij de N-VA lokale bestuursverkiezingen. In Denderleeuw gingen deze verkiezingen door op vrijdag 4 maart 2016.

Dat de afgelopen bestuursperiode voor N-VA Denderleeuw, ondanks de schitterende verkiezingsuitslag, geen onverdeeld succes is geweest, weet ondertussen iedereen. Al snel na de vorming van de moeizaam tot stand gekomen bestuursmeerderheid doken coalitieproblemen op. Onder niet aflatend gestook van CD&V leidden deze tot maandenlange onbestuurbaarheid van de gemeente  en finaal ook tot een scheuring binnen N-VA : enkele bestuursleden richtten een eigen partij op.

Op de verkiezingsavond bleek dat de talrijk opgekomen N-VA leden  (méér dan 30 % van de stemgerechte leden waren aanwezig) de schuld daarvoor niet bij het aftredend bestuur legden. Zo werd uittredend voorzitter Johan Duyck met meer dan 90% van de  stemmen herkozen voor een tweede mandaat en werd aftredend secretaris Raf Bombeek met dezelfde score verkozen als nieuwe ondervoorzitter. Meer nog, alle uittredende bestuursleden werden herverkozen en 7 nieuwe bestuursleden zorgen voor versterking. Het nieuwe bestuur telt nu 19 leden, 11 mannen en 8 vrouwen.

N-VA Denderleeuw zal de komende jaren constructief oppositie voeren en kijkt met veel vertrouwen de toekomst tegemoet. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wil N-VA minstens even goed doen dan in 2012!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is