Storm in een glas water – schepencollege keurt bouwdossier goed met steun van VB

Op 3 december 2014

Op dinsdagnamiddag 02/12/2014 vergaderde het college van burgemeester en schepenen te Denderleeuw. De drie CD&V schepenen bleven weerom afwezig. Gezien er vier schepenen van de zeven aanwezig waren kon het college rechtsgeldig vergaderen.
Er stond echter een bouwdossier op de agenda dat in de voorbije schepencolleges diende verdaagd te worden omdat het een aanvraag betrof van een familielid van schepen Geert Van Schelvergem ( PLUS ). Gezien CD&V ook op de voorbije schepencolleges haar kat stuurde dreigde de wettelijk voorziene termijn tot goedkeuring van dit dossier overschreden te worden en werd gezocht naar een oplossing. Wij kunnen de gewone burger immers niet het slachtoffer laten worden van het feit dat coalitiepartner CD&V verzaakt aan haar verantwoordelijkheden. Indien wij dit dossier vandaag niet zouden behandeld hebben, zou het beschouwd worden als negatief geadviseerd en moeten de aanvragers via de Provincie de gehele procedure opnieuw op te starten.
Daarom werd, zoals het Gemeentedecreet voorschrijft, het gemeenteraadslid met de meeste anciënniteit aangesproken om het schepencollege bij te staan bij het goedkeuren van dit bouwdossier. Dit is de heer Danny Bourgeois van het Vlaams Belang. Het kon evengoed iemand van N-VA, CD&V of SPA geweest zijn.
Het cordon sanitair werd hiermee niet doorbroken. Het gaat hier allerminst om een politieke beslissing! Deze gang van zaken wordt ons gedicteerd door het gemeentedecreet en wij hadden niet de keuze om een ander gemeenteraadslid te kiezen! Wij konden natuurlijk opteren om het jonge paar dat zijn bouwaanvraag indiende in de kou te laten staan en omwille van plat politiek opportunisme onze verantwoordelijkheden te ontlopen.
N-VA neemt haar verantwoordelijkheid en wil niet dat de inwoners van Denderleeuw het slachtoffer worden van politieke spelletjes.
Dat de media een dergelijk fait divers zo opblazen en gretig oppikken toont nogmaals aan dat echt meer belangrijke zaken er minder toe doen.

N-VA heeft zich sinds dag één van deze legislatuur steeds constructief opgesteld en haar verantwoordelijkheden naar de burgers toe nooit uit de weg gegaan. Wij zijn er vast van overtuigd om dit naar de toekomst toe op dezelfde manier verder te doen.

Wat het cordon sanitaire betreft zijn we duidelijk nu niet, morgen niet: nooit!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is