Schaamteloos !

Op 28 maart 2015

Op de afgelopen gemeenteraad hebben gemeenteraadsleden van SPa,CD&V en Marleen Buydens door hun negatief stemgedrag eens te meer blijk gegeven van een totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin tegenover de Denderleeuwse bevolking.

Door deze hypocrisie wordt niets of niemand van onze mensen nog gespaard.De zogenaamde gezinspartij en de partij ‘van de gewone man’ hebben er geen enkele moeite mee om ook kinderen en kleuters te betrekken bij hun gijzelingsactie van het gemeentebestuur. Eerder waren ook al ondermeer politie,brandweer,senioren,de groendienst en het gemeentepersoneel aan de beurt. CD&V verwijt N-VA zonder blikken of blozen van vertraging of blokkeren van dossiers.

Schaamteloos als men bedenkt dat de drie christendemocratische schepenen reeds maanden hun kat sturen naar het schepencollege maar intussen hun royale wedde blijven opstrijken.

Schaamteloos omdat N-VA en Plus plichtsbewust en consequent de gemeente draaiende houden en dit met uiterst beperkte middelen.

Schaamteloos als men bedenkt hoe bijvoorbeeld de voormalige schepen van openbare werken de mensen van een buurtwegje langs de Steenweg jarenlang aan het lijntje hield voor de herstelling ervan en zelfs niet wist dat deze weg sedert 2001 tot de gemeentelijke wegenis behoort!

Eén zaak is zeker: de N-VA mandatarissen zullen onverwijld hun verantwoordelijkheid blijven opnemen en de verplichtingen van hun ambt,zoals bij de eedaflegging gezworen, trouw nakomen.

Onze bevolking is te belangrijk om haar de kracht van de verandering te ontzeggen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is