N-VA staakt procedures in het belang van Denderleeuw en haar inwoners!

Op 26 juni 2015

De gemeenteraad van gisteren stemde voor de tweede keer in met het opstarten van de procedure onbestuurbaarheid. Al maanden storten CD&V en sp.a onze gemeente in chaos en blokkering. De gevolgen voor onze scholen, het gemeentepersoneel, de kinderopvang, onze verenigingen, … zijn stilaan rampzalig. Voor de N-VA is het genoeg geweest. In het belang van Denderleeuw en haar inwoners ziet de N-VA af van verdere procedures die de chaos en blokkering nog langer laten aanslepen.

Voor de N-VA primeert altijd het algemeen belang. Het is daarom dat wij aan politiek doen, niet voor postjes of voor macht. Helaas kan dit niet gezegd worden van CD&V en sp.a die het nodig vonden om maandenlang de chaos te organiseren op de kap van onze inwoners. Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoezeer wij deze manier van aan politiek doen verwerpen.

Deze beslissing was voor het afdelingsbestuur en onze mandatarissen niet eenvoudig. De voorbije maanden hebben zij zich dag en nacht ingezet om in de mate van het mogelijke onze gemeente verder te besturen. In het oog van de storm was dit onze plicht. Dit verdient alle respect. Eendrachtig zullen wij hier sterker uitkomen.

Ook vanuit de oppositie zal N-VA Denderleeuw zich altijd blijven inzetten voor onze inwoners. Het mandaat dat wij hiervoor kregen van de kiezer neemt niemand ons af. In 2018 zullen die kiezers dan de eindafrekening maken. N-VA Denderleeuw gaat dit alvast met volle vertrouwen tegemoet.

N-VA Denderleeuw

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is