N-VA legt zich niet zomaar neer bij de onbestuurbaarheid van Denderleeuw!

Op 17 november 2014

Het stemmen van de onbestuurbaarheid op de gemeenteraad van 3 november 2014 berust op politieke motieven en heeft enkel en alleen tot doel een coalitiewissel te kunnen doorvoeren. Daarom heeft N-VA Denderleeuw bij monde van haar fractieleider, Davy Scherlippens een verzoek tot schorsing van het gemeenteraadsbesluit ingediend bij gouverneur Jan Briers.

N-VA blijft beschikbaar om haar verantwoordelijkheid verder op te nemen en zal in alle discretie meewerken aan elke bemiddelingsopdracht van de Gouverneur.

We wensen die te doen slagen en blijven geloven in een doorstart met de huidige partners.

De fundamentele keuzes voor de gemeente Denderleeuw liggen reeds vast in een meerjarenplan en zijn gebaseerd op een sterk bestuursakkoord tussen N-VA, CD&V en VLD+.

N-VA Denderleeuw hoopt dat het indienen van deze schorsing “een moment van bezinning kan zijn” voor sommigen om terug hun verantwoordelijkheid op te nemen.

Afgelopen zaterdag bevestigde het N-VA Denderleeuwse bestuur het vertrouwen in haar mandatarissen.

Onze mandatarissen blijven ondertussen tijdens deze moeilijke periode ten dienste staan van alle inwoners en haar administratie.

Zij zullen ook verder deelnemen aan het College van Burgemeester en Schepen in het belang van onze inwoners.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is