Het potje loopt over!

Op 7 juni 2015

Enkele weken geleden stemden CD&v, SPa  en raadslid Buydens een nul euro-exploitatiebudget voor het schepencollege waardoor alle uitgaven door de gemeenteraad dienen goedgekeurd te worden.

Een gemeenteraad die evenwel systematisch door bovenvermelde partijen gesaboteerd en geblokkeerd wordt door ofwel niet te verschijnen bij een eerste oproep van een agendapunt of door ze bij een tweede oproep gewoon weg te stemmen.

Ditmaal werd de kinderopvang te Welle het slachtoffer van dit politiek spelletje. Door een probleem met een septische put was er ernstige geurhinder ontstaan met uiteindelijk sluiting van de opvang tot gevolg.

Pas toen de situatie zo hoogdringend werd was de burgemeester via art.157 van het decreet gemachtigd om een ontstoppingsdienst te vorderen.

In ware judasstijl verwijt De Nul thans het bestuur van laattijdig handelen, terwijl hijzelf de volle verantwoordelijkheid draagt van alle moeilijkheden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is