Hardvochtige CD&v!

Op 18 juni 2015

CD&V legde gisteren weer een duidelijk staaltje van christelijke naastenliefde af .

De afwezigheid van schepen Van Schelvergem wegens ziekte werd misbruikt om zonder enige vorm van verwittiging afwezig te blijven op de zitting van het schepencollege. Zo werd  de besluitvorming andermaal door CD&V gesaboteerd. Hierdoor moest zoals wettelijk voorzien het raadslid met de hoogste anciënniteit opgetrommeld worden zodat toch enkele noodzakelijke beslissingen konden genomen worden.

Nochtans stond het samenstellen van de agenda voor komende gemeenteraad op het programma, maar ook belangrijke veiligheidsdossiers zoals de rommelmarkt in Welle.

 De christen-democraten blijven volharden in het gijzelen van onze gemeente. Dat dit ten koste gaat van onze scholen, ons gemeentepersoneel, onze verenigingen, onze sportclubs, onze kinderopvang, … laat hen blijkbaar koud. De N-VA kan niet genoeg benadrukken hoezeer ze deze gang van zaken betreurt. De houding van CD&V bleek nogmaals op de politieraad waar zelfs tegen een invaliditeitsdossier van een politie-inspecteur gestemd werd, uiteraard met steun van sp.a.

Klap op de vuurpijl volgde nog nadien: de samenroeping van een extra gemeenteraad op donderdag 25 juni aanstaande, één uur voor de reguliere raad. Vermoedelijk zal men op de eerste zitting van 19.30 uur zijn 2 punten van onbestuurbaarheid stemmen. Louter eigenbelang primeert. De tweede zitting een half uurtje later bevat dan de ‘normale’ gemeenteraadsagenda, vol met punten die zo belangrijk zijn voor onze burgers en verenigingen. Dat CD&V en sp.a dan op zijn minst het fatsoen hebben ook de punten van deze zitting mee te stemmen. Zo kunnen toch enkele voor onze gemeente noodzakelijke beslissingen genomen worden.

Of gaan CD&V en sp.a weer de andere kant opkijken, het halfrond verlaten en onze gemeente verder in chaos laten?

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is