Drevensveld Welle - onze consequente houding!

Op 11 maart 2012

Ik wil de politieke discussie hier zeker niet opnieuw voeren maar enige verduidelijking bij het N-VA standpunt van onze fractie is volgens mij wel op zijn plaats.

De N-VA fractie heeft van in het begin gesteld dat zij tegen een ongebreidelde verkaveling zijn van het Drevensveld. Dit standpunt werd tijdens een zeer constructieve vergadering met enkele vertegenwoordigers van het comité duidelijk toegelicht. Het tegengaan van de onteigening van de omwonenden was en is voor ons een prioriteit. Dat een minimale ontwikkeling van het binnengebied (zonder enige vorm van onteigening voor de aanbelanden!) tot de mogelijkheden moest behoren hebben wij nooit onder stoelen of banken gestoken. Dit werd door mij nogmaals telefonisch bevestigd toen ik door een vertegenwoordiger van het comité werd opgebeld om te polsen naar ons eventueel stemgedrag op de gemeenteraad.

Wij zijn blij voor het comité dat zij hun slag hebben thuisgehaald. Ik kan alleen maar bewondering hebben voor het engagement van de vele tientallen vrijwilligers.

Lang voor het bericht om van het Drevensveld een park te maken heeft N-VA getracht om een oplossing te vinden waarin alle partijen zich konden vinden. Een oplossing die rekening hield met de wettelijk vastgelegde bestemming van het Drevensveld , maar ook één die maximaal rekening hield met de verzuchtingen van de actievoerders. Ik kan het comité niet kwalijk nemen dat
zij, na de uitlatingen in de pers van de bevoegde schepen om het gebied om te turnen tot parkgebied, opteerden voor de maximale winst.

De eigengereidheid van één politieke fractie zorgde deze keer voor een positief eindresultaat voor
een groep belanghebbenden. Hopelijk zullen de vele andere ondoordachte beslissingen leiden tot een even goed resultaat.

 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is