De waarheid kwetst!

Op 14 april 2015

Op de afgelopen gemeenteraad werd,naast tal van andere maatschappelijk belangrijke punten, voor de derde maal op rij door CD&v, SP.a en raadslid Buydens,het capaciteitsdossier van onze gemeentescholen in Welle en Iddergem weggestemd.

Het CBS voorzag een uitbreidingsmogelijkheid van honderd leerlingen maar socialisten en christendemocraten oordeelden hier andermaal anders over. Een zinnige uitleg ontbrak.Er is immers geen uitleg voor zoveel schaamteloosheiden negativisme. Gevolg:tal van leerlingen dreigen nu in de kou te komen staan.Hen wordt de mogelijkheid van onderwijs in de eigen gemeente ontnomen.

N-VA betreurt dit ten zeerste en had op enige redelijkheid en vooral verantwoordelijkheidszin van alle raadsleden gehoopt.Of tenminste respect voor de uitspraak van de Raad van State. Maar nee,intussen kreeg de gemeente ook een rekening gepresenteerd van meer dan 20.000 euro voor een inderhaast aangestelde topadvocaat die de (eigen)belangen van CD&v, SP.a en Buydens moet vrijwaren in de onbestuurbaarheidsprocedure. N-VA diende tegen deze aanstelling klacht in bij de gouverneur wegens flagrante schending van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

En intussen blijven de drie afwezige CD&v-schepenen schaamteloos een riante wedde opstrijken een wedde die enkel en alleen dient om het bestuur van de gemeente en haar bewoners systematisch te saboteren…

Quousque tandem? (Hoelang nog?)

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is