Begroting: "Aanvaard niet dat lokale besturen zwartepiet krijgen"

Op 16 maart 2011

Als werknemer bij de VMW en bestuurslid van N-VA Denderleeuw, wil ik even reageren op dit bericht van Belga.

Welk  verouderd cijfermateriaal? Schulden uit het verleden (oud cijfermateriaal) ,blijven tot  zolang ze niet zijn betaald.  Een voorbeeld!?

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening vraagt bij de Vlaamse Regering een waarborg voor een lening ten bedrage van 30 miljoen euro.

Uit de boekhouding van de VMW blijkt dat De VMW nog een bedrag niet - opgevraagd kapitaal (dus een vordering van de VMW ten opzichte van haar vennoten gemeenten) ten bedrage van maar liefst 227.108.021,68 EUR heeft openstaan !! (nota bene: niet alle gemeenten in Vlaanderen zijn aangesloten bij de VMW!)

Neem nu mijn eigen gemeente. Denderleeuw heeft 171.734  aandelen waarvan 76.430 volstort. 95.304 dus niet. Indien dit dient te gebeuren, betekent dit uiteraard een zware aderlating van 1.616.068,98 euro in de gemeentekas.

Wie schuift wie de zwarte piet toe?

De VMW gaat een lening aan bij de banken, ondanks het feit dat het op papier gehonoreerde kapitaal voldoende is om géén lening te moeten aangaan.  De banken vragen intresten en zijn verzekerd van hun kapitaal door de waarborg van de Vlaamse Regering. De afbetaling van de lening met intresten wordt betaald door de “verplichte” klant van de VMW, want deze financiering wordt doorgerekend in de kostprijs van het drinkwater.

Wie wordt hier de zwarte piet (rekening) toegestuurd? De schuld van de gemeente blijft (oud cijfermateriaal), doch de inwoner betaalt het gelag.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is