Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 29 november 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

In 2018 zijn er opnieuw gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen. Bij de vorige verkiezingen dienden personen die zich moeilijk konden verplaatsen een volmacht te verlenen aan een derde persoon om hun stemplicht te vervullen. Dit is een omslachtige procedure die dan nog een duidelijke schending …

Op 15 oktober 2017

Denderleeuw wordt al jaar en dag door de socialisten bestuurd. Maar zij vrezen terecht dat zij nu ook in Denderleeuw zullen terugvallen op het Vlaamse gemiddelde van maximaal 15 % van de stemmen.  Daarom -en alleen daarom- willen ze niet onder de naam van Sp.a naar de kiezer. Ze denken de …

Op 22 februari 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Politieraad

Via een mail d.d. 18 december 2016 aan het CBS van Denderleeuw en Haaltert vroeg N-VA voorzitter Johan Duyck aandacht voor de kakofonie aan snelheids-begrenzende borden op de invalswegen van en naar de Expresweg N45.  Langs de kant Haaltert is de maximumsnelheid 50 km én en zijn in de Eigenstraat …

Op 23 mei 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

N-VA Denderleeuw stelt op de gemeenteraad van 26 Mei 2016 een aanvullend punt tot ondertekening van het charter “Sterk Fietsbeleid” ter discussie .  De programmaraad van Fietsbeleid Vlaanderen legt de uitgangspunten van een toekomstgericht  fietsbeleid uit in dit charter.  Daarin wordt het groot …

Op 9 mei 2016, over deze onderwerpen: Politieraad

  In onze gemeente staan her en der auto’s geparkeerd met een wielklem.  Aangezien deze gedurende weken en zelfs maanden een parkeerplaats innemen, heeft de N-va fractie de vraag gesteld aan de politiediensten om deze problematiek aan te kaarten. Het snelle antwoord dat wij ontvangen hebben, wensen …

Op 24 april 2016, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

De N-VA-fractie wil samen met UNIZO en het Centrum voor volwassenenonderwijs, de Week van de anderstalige klant organiseren. Tijdens deze week krijgen cursisten Nederlands de kans om de taal te oefenen en het lokale handelsaanbod beter te leren kennen. “Een taal leer je het best door deze ook buiten …