Help, ik moet rekenschap afleggen voor mijn beleid!

Op 28 oktober 2015

Jo Fonck en alle schepenen uit het vorige college kunnen niet voorgedragen worden als burgemeester, omwille van een nog niet uitgesproken onderzoek naar de aankoop van site Van Roy door het vorige gemeentebestuur.

 Zoals u zich nog zal herinneren legde Koen D’Haenens als N-VA schepen, verantwoordelijk voor fraudebestrijding, klacht neer bij het parket tegen de hoge aankoopsom voor de site (1.980.000€), nooit diende hij klacht in tegen het één of ander lid van het vorige bestuur. Deze klacht werd trouwens ingediend op een moment dat CD&v nog trouw was aan het bestuursakkoord en geen graten zag in die klacht.

Na een gerechtelijke schatting, kwam men uit op 860.000€. Dat het gerecht hiervoor een aantal mensen aan de tand zou voelen begrijpen ik en U maar niet de toenmalige beleidsvoerders.

En omdat Dhr. Fonck  het verschil van 1.130.000€ onbeduidend vindt om daarvoor een onderzoek te laten instellen, meent hij nu Koen D’Haenens te moeten aanklagen voor ik citeer “omdat hij de procedure te lichtzinnig opstartte”.

Zouden ze in de gemeenteraad, de aanstelling van deze advocaat dan terug laten betalen door U? Misschien kan men in dezelfde gemeenteraad dan meteen ook de advocaat aanstellen die het verdwenen dossier van de zonnepanelen kan opvolgen. Of moeten de advocaten aangesteld door het gemeentebestuur, alleen maar dienen om de belangen van het voormalige college van burgemeester en schepenen te dienen?

Wij hebben altijd onze advocaten zelf betaald!

Als we nu 3 weken na het stemmen van art. 47 bis, waarin mag overgegaan worden tot het aanstellen van een nieuw college van burgemeester en schepenen er nog steeds geen coalitie lijkt te zijn dan is dat niet omdat men jullie dossiers voor rooilijnen, gevelrestauraties, subsidie voor rioolaansluitingen, schoolboeken e.d. aan het bestuderen is.

Nee, men zit gewoon te wachten tot het dossier wordt afgesloten en men naar hun zeggen niet zal overgaan tot vervolging, om dan te kunnen ingezegend te worden als nieuw CBS.

En wij maar denken dat je aan politiek doet om de burger te dienen maar de enige bekommernis is blijkbaar hun eigen mandaat!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is