Geen pottenkijkers tijdens de gemeenteraad!

Op 2 december 2015

Als OCMW-raadslid probeer ik de maandelijkse gemeenteraad bij te wonen vanuit het publiek, samen met onze lokale voorzitter, Johan Duyck.

Jammer genoeg kunnen we deze niet van thuis uit meevolgen : het voorstel om de gemeenteraadszittingen opnieuw online uit te zenden, werd op 26/11/2015 door de nieuwe meerderheid en Guy Van Dalem (Open Vld) tegengestemd. Zeer jammer…

Diezelfde avond werden zo’n 70-tal punten, die al maanden op de agenda stonden en steeds werden tegengestemd door CD&V, S-pa/Open en Marleen Buydens (onafh), opeens wel goedgekeurd. Raar maar waar…

Ondanks alles, heeft de N-va fractie de bevolking beloofd om positieve, constructieve oppositie te voeren en heeft zich daar dan ook aan gehouden : op de meeste punten stemden wij voor, net als de vorige maanden.

We betreuren wel dat de toevoeging van een artikel in het schoolreglement van de gemeentescholen tegengestemd werd door de meerderheid. Deze paragraaf voorzag dat de spreektaal op de speelplaats van de school verplicht Nederlands moest zijn. Dit zou nochtans ten goede komen aan de inburgering en de taalkennis van het Nederlands voor anderstaligen!

Ook de verhoging van het budget voor het schepencollege kon bij N-va op weinig begrip rekenen : van nul euro naar 25.000 euro !! Het schepencollege kan dus vanaf nu zomaar beslissen over uitgaven tot 1.000.000 oude Belgische franken, zonder enige argumentatie !  Is dat niet wat overdreven??

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is