CD&v en Sp.a houden elkaar het hand boven het hoofd!

Op 17 juli 2015

CD&v en Sp.a komen overeen om de fouten uit het verleden ongemoeid te laten!

In de vorige bestuursperiode van CD&v  en Sp.a, waren er een 2-tal dossiers waar, na verloop van tijd bleek dat er het één en ander fout was gelopen.

 Bij het dossier zonnepanelen bleek volgens de oprichtingsacte van de firma die de panelen plaatste, dat de bevoegde schepen familiale banden had met de betrokken firma. Dit was tevens het geval voor de leidinggevende ambtenaar. Dit noemt men belangenvermenging.

Tevens heeft men nagelaten om meerdere firma’s te laten meedingen naar het contract. = fout tegen de regels voor openbare aanbesteding

 

Hoe loste men dit op in het vorige bestuur?

Het dossier raakt zoek, waardoor je zelfs geen notariële akten van de opstalrechten  of keuringsverslagen meer kon tonen.

Bij het dossier van de site in de Veldstraat, betaalde de gemeente 1.980.000€. Omdat N-VA dit een nogal hoog bedrag vond, kwam er een gerechtelijke schatting die uitkwam op 860.000€.

Dit is niet nodig voor CD&v  en Sp.a. Ook hier vreest men blijkbaar dat men persoonlijk betrokken is, daar waar alles gebaseerd zou moeten zijn op het oordeel van een beëdigd schatter!

 

Hoe wil dit bestuur het oplossen?

Door zich in de lopende onderzoeken, burgerlijke partij te stellen, word je als belanghebbende geïnformeerd. Het gemeentebestuur probeert dus via deze weg de belangen van de burger te verdedigen.

Omdat een 2-tal maanden terug, het exploitatie budget herleid werd naar 0€, kan het gemeentebestuur niet eigenhandig een advocaat aanstellen omdat het hiervoor niet de middelen heeft. Misschien was het verlagen van het exploitatiebudget van 2500€ naar 0€ niet  zomaar uit de lucht gegrepen?

De stemming om zich burgerlijke partij te stellen werd verworpen door CD&v en Sp.a.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is