Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 26 oktober 2014

De N-VA-mandatarissen betreuren eens te meer de afwezigheid van de Eerste Schepen en het wegloopgedrag van een aantal raadsleden bij de voorbije gemeenteraad. Verkozen politici mogen hun verantwoordelijkheid t.o.v.de bevolking niet steeds weer ontlopen of uit de weg gaan. Wel integendeel! De …

Op 24 oktober 2014

Gisteren kwam de politieraad van de zone Denderleeuw/Haaltert samen.Voornaamste punt op de agenda was de goedkeuring van de begroting 2015. Deze werd nipt goedgekeurd omdat de Denderleeuwse politieraadsleden van CD&v 'verontschuldigd ' waren en de Denderleeuwse Sp.a raadsleden de zitting na een …

Op 22 oktober 2014

Burgemeester Jan De Dier heeft de nodige maatregelen voorzien in het geval van stroomuitval deze winter …

Op 19 oktober 2014

Het CBS besliste om de subsidiereglementering aangaande afkoppeling, lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering te wijzigen. Hiermee doet het bestuur een extra inspanning om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de inwoners van de betrokken …

Op 13 september 2014

Blijkbaar vinden Sp.A en OPEN het nodig om via een gemeenteraad met 2 agendapunten, van Denderleeuw een faciliteiten gemeente te maken. Voor N-VA is Denderleeuw een Vlaamse gemeente waar we willen waken over de correcte toepassing van de taalwetgeving van 1963. Meer hierover in ons persbericht …

Op 31 maart 2014

  Voor N-VA Denderleeuw is het duidelijk dat de aankoop van de site Van Roy letterlijk en figuurlijk een vergiftigde aankoop was …