N-VA en Plus gaan gesprek aan met de brandweer van Denderleeuw.

Op 31 mei 2015

N.a.v de protestactie van de brandweer van Denderleeuw voor een degelijke kazerne gingen de N-VA burgemeester, schepenen en de Plus schepen, een gesprek aan met een delegatie van de Denderleeuwse brandweer. Het was een constructief gesprek.

N-VA  heeft alle begrip voor de huisvestingsgrieven van het korps maar wil er wel opwijzen dat deze lamentabele toestand al meer dan 25 jaar bestaat. In de vorige legislaturen waarin CD&v en SP.a steevast aan de macht waren kon dit probleem al lang opgelost geweest zijn.

CD&v en SPa schuiven de zwarte piet nu naar N-VA en willen op die manier hun gebrek aan verantwoordelijkheidszin uit het verleden verdoezelen. Meer nog, door hun voortdurende afwezigheid op  colleges en gemeenteraden hebben ze de huidige opvolgcommissie en de voortzetting van het dossier voor een nieuwe kazerne bewust vertraagd.

N-VA heeft  terecht de mogelijke aanwezigheid van asbest op de site van Roy laten onderzoeken ten einde de gezondheid of veiligheid van ons personeel niet in het gedrang het brengen. Deze keuring was immers een voorwaarde om tot de aankoop kunnen over te gaan maar werd destijds nagelaten om grondig te laten gebeuren. De keuringsprocedure heeft nooit invloed gehad op de vordering van het dossier.

Stel, dat er een kant en klaar dossier zou liggen. Zou CD&v en Sp.a dan wel komen opdagen in de gemeenteraad om het dossier gunstig te stemmen of zouden ze net zoals de uitbreiding van de gemeenteschool forfait geven voor hun verantwoordelijkheden?

N-VA heeft zich ook terecht zorgen gemaakt over de kostprijs van de site (1.980.000€). Volgens een gewezen SPa-burgemeester zou in het  lopende gerechtelijk onderzoek  de site op slechts  860.000€ euro geschat worden! Dit betekent dat het vorige bestuur de Denderleeuwse belastingsbetaler met een extra rekening van meer dan 1.120.000 euro opgezadeld hebben! Nu mogen beide schattingen het totaal fout hebben qua vergelijkingscriteria en zal het vergelijk misschien ergens in het midden liggen, dan nog spreken we over 560.000€ teveel betaald!

En intussen is er de reorganisatie en zonevorming van de brandweer. Dank zij de tussenkomst van burgemeester De Dier blijven de bestaande brandweerposten alvast behouden tot 2018. Denderleeuw blijft dus een kazernegemeente!

Het spreekt voor zich dat N-VA in samenspraak met het korps op zoek blijft naar oplossingen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is