Goed nieuws voor inwoners van de Steenveldlaan, De Naeyerstraat en Lindestraat.

Op 19 oktober 2014

Het CBS besliste om de subsidiereglementering aangaande afkoppeling, lozing van hemelwater en afvalwater van gebouwen bij de aanleg van een gescheiden riolering te wijzigen.

Hiermee doet het bestuur een extra inspanning om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van de inwoners van de betrokken straten door de financiële pil te milderen.

Het nieuwe reglement zorgt voor een tussenkomst van:

100% in de schijf tot 1000€

75% in de schijf van 1000 - 2000€

50% in de schijf >2000€ met een maximum van 2000€

Indien de gemeenteraad van 23 oktober 2014 zich in dit voorstel kan vinden is de nieuwe reglementering een feit.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is