De NVA-mandatarissen betreuren eens te meer de afwezigheid van verkozen politici.

Op 26 oktober 2014

De N-VA-mandatarissen betreuren eens te meer de afwezigheid van de Eerste Schepen en het wegloopgedrag van een aantal raadsleden bij de voorbije gemeenteraad. Verkozen politici mogen hun verantwoordelijkheid t.o.v.de bevolking niet steeds weer ontlopen of uit de weg gaan. Wel integendeel! De afwezigen hebben ongelijk, zegt het spreekwoord.

Ondanks alle pesterijen,leugens en verdachtmakingen van de laatste weken en maanden wil NVA-Denderleeuw zich loyaal houden aan het bestuursakkoord met CDV en VLD-Plus.

N-VA wil geen energie verspillen aan gezeur en verzuring maar kordaat en resoluut werken aan tal van mooie projecten zoals de realisatie van een nieuwe brandweerkazerne en accommodatie voor de technische diensten,herwaardering van de Denderleeuwse dorpskern,huisvesting van de diverse jeugdverenigingen,buurtbeveiliging en noem maar op.

Dit kan evenwel enkel met de steun en het engagement van de coalitiepartners!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is